fbpx

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Quality Kids มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ สอนให้เด็กเติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า และเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด ด้วยความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ที่อยากพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ระดับโลก

  • Quality Kids ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการสอนและการบริการอย่างต่อเนื่อง 
  • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ สามารถดึงศักยภาพเด็ก 
  • สร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตรการสอนอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันกับโลกอนาคต
error: Content is protected !!