logo

พัฒนาการเด็ก อยากรู้ไหมลูกคุณเติบโตสมวัยหรือไม่?

พัฒนาการของลูกน้อยเป็นเรื่องที่ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมีความกังวลใจเป็นอย่างมาก ยิ่งได้เห็นเด็กๆ ใน วัยเดียวกันทำในสิ่งที่ลูกทำไม่ได้ ยิ่งสร้างความสงสัยและกังวลว่าลูกจะมีพัฒนาการล่าช้า วันนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถทำแบบประเมินพัฒนาการลูกน้อย วัย 1.5-6 ปี ได้แล้วที่นี่

จากงานวิจัยในประเทศโรมาเนียปี 2012 พบว่า เด็กที่ไม่ได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสและ พัฒนาการอย่างเหมาะสม ในช่วง Sensitive Period (อายุ 2-7 ปี) ส่งผลให้เด็กเกิดปัญหา -ไม่สามารถเข้ากับสังคมได้ -ขาดทักษะการคิด -การเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆตาม ช่วงวัยไม่ทันเพื่อน เด็กในแต่ละช่วงวัยจึงควรได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสม เพื่อไม่พลาดช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้

คุณพ่อคุณแม่มีวิธีการเลี้ยงดูและมีความควาดหวังในตัวลูกที่แตกต่างกัน จากการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองในแต่ละช่วงวัย quality kids พบว่า ช่วง ลูกน้อยวัยก่อน3 ปี คุณพ่อคุณแม่ปราถนาให้ลูกมีพัฒนาการที่สมวัย มีความสุขกับ การเรียนรู้ ช่วงลูกน้อยวัย 3-5 ปี คุณพ่อคุณแม่อยากรู้ความถนัดและความสามารถเฉพาะด้าน ของลูก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ช่วงลูกวัย 6 ปีขึ้นไป คุณพ่อคุณแม่หลายท่านปราถนาให้ลูกๆ ครบทุกความฉลาด สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีผลการเรียนที่ดี เข้าสู่สนามแข่งขันได้อย่าง เต็มศักยภาพ ทั้งหมดนี้คุณค้นหาได้ที่ quality Kids

ลงทะเบียนเพื่อรับการประเมินพัฒนการ

เด็ก วัย 1.5 - 6 ปี

*รับจำนวนจำกัด

Quality Kids

สอนให้เด็กเติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า และเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด

นักเรียน มากกว่า 10,000 คน

คลาสเรียนมากกว่า 200,000 คลาส

ครูผู้สอน มากกว่า 2,000 คน

Our Teachers

เราใส่ใจและคัดสรรครูที่ดีที่สุดเพื่อเด็กๆ ทุกคน

คุณครูทุกคนมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

คุณครูทุกคนมีประสบการณ์ในการสอน
มากกว่า 3 ปี

คุณครูทุกคนมีประกาศนียบัตรแมนดารินระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่า พร้อมใบรับรองการสอนอย่างเป็นทางการ

คุณครูทุกคนผ่านการสัมภาษณ์ถึง 7 รอบ ซึ่งมีเพียง 5% เท่านั้นที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูสอนภาษาของเรา

มีครูผู้ช่วยสอนชาวไทยจบ HSK Level 5 ตลอดหลักสูตร

คุณครูทุกคนผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร MOE ล่าสุดของสิงคโปร์

*รับจำนวนจำกัด

ทำไมคุณถึงต้องเลือก Quality Kids ?

ได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงฝึกการสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว โดยวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเรานั้นมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบสำคัญสี่ประการ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเราจะช่วยปรับปรุง ทบทวน และเพิ่มความเร็วในการเรียนรู้ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในโครงสร้างรูปแบบห้องเรียนมาตรฐาน

Template is not defined.

คุณสามารถเลือกให้เด็ก ๆ
เรียนแบบตัวต่อตัว หรือจะเรียนเป็นกลุ่มก็ได้

มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นและการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ต่อเนื่อง

เอกสารประกอบการเรียนและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน

รูปแบบการสอนที่เน้นให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในคลาสเรียน

ใช้เวลา 55 นาทีต่อ 1 คลาส

รายงานความคืบหน้า

*รับจำนวนจำกัด

26/55 Chanspace Building 3rd Floor Nanglinchi Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok, 10120

02-286-7367-8

infromation@qualitykids.net

© Copyright Quality Kids. All right reserved.