มาร่วมกันพัฒนาและดึงศักยภาพของเด็ก กับแฟรนไชส์ Quality Kids

 • จะดีแค่ไหนที่บุตรหลานและเด็กๆในพื้นที่จังหวัดของคุณ จะมีทักษะสมองที่โดดเด่นและสามารถค้นหาศักยภาพของตัวเองได้ตั้งแต่เด็ก
 • จะดีแค่ไหน ที่บุตรหลานของคุณ จะได้รับความรู้ คู่ความสนุก รู้จัดการสังเกต แยกแยะ เชื่อมโยงลำดับความคิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะสื่อสารที่ดีผ่านการเล่นเกม จากทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สนใจร่วมธุรกิจ

 • มีใจรักในการพัฒนาเด็ก
 • รักงานบริการ มีความอดทน
 • มีความพร้อมด้านการลงทุน
 • อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทฯได้

The investment budget starts at 370,000 baht.

Interested in joining franchise business with us Tel. 02-286-7367-8, 088-022-8574

  [action full_width=”yes” content_in_grid=”yes” type=”normal” text_font_weight=”500″ show_button=”yes” background_color=”#ffffff” padding_top=”30″ padding_bottom=”30″ text_size=”20″ button_text=”Contact Us” button_link=”#” button_text_color=”#ffffff” button_hover_text_color=”#d8318a” button_background_color=”#d8318a” button_hover_background_color=”#ffffff” button_border_color=”#d8318a” button_hover_border_color=”#d8318a”]

  If you have any question please get in touch.

  [/action]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.