fbpx

ข่าวสาร

สร้างความพร้อมให้ลูก เพิ่มทักษะชีวิต ให้เด็กครบทุกความฉลาด ที่ Quality Kids ที่มา: amarinbabyandkids

ที่มา: Amarinbabyandkids.com  อ่านบทความ… ในสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง เราในฐานะพ่อแม่เชื่อว่าทุกคนก็อยากให้ลูกนั้น ฉลาด เก่งรอบด้าน มีอนาคตที่ดี แต่อาจจะลืมไปว่า ความสำคัญของวัยเด็ก คือ การสร้างความทรงจำที่ดีในเรื่องการเรียนรู้ให้กับเด็ก มากกว่าการยัดเยียดหลักสูตรที่เด็กนั้นไม่ต้องการ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นจะจดจำสิ่งที่เรียนรู้มาเพื่อนำมาใช้ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทักษะชีวิตรอบด้านให้เด็ก ๆ เรามาเริ่มต้นกันที่ Quality Kids ควอลิตี้ คิดส์ สถาบันเสริมทักษะชีวิตเด็ก ให้คิดเป็นเก่งรอบด้านกันค่ะ Quality Kids ควอลิตี้ คิดส์ คือใคร ? เพราะการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ได้เริ่มที่ห้องเรียนเสมอไป เด็กจะเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ คือ การที่เด็กนั้นเรียนรู้ผ่าน การเล่นอย่างมีความสุข ที่ Quality kids ควอลิตี้ คิดส์คือสถาบันเสริมทักษะชีวิตเด็ก  สำหรับเด็กอายุ 1.5-12 ปี  ทางสถาบันมุ่งเน้นให้เด็กได้เพิ่มทักษะชีวิต คิดเป็นระบบ และครบทุกความฉลาด การเรียนผ่านการเล่นนั้นส่งผลให้เด็กเข้าใจ Concept การสอนได้รวดเร็ว สร้างการจดจำที่ดี เด็กที่เรียนรู้ระบบ A.N.T  (Advanced Neurological Teaching) ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก […]

1 2
error: Content is protected !!