fbpx

ความสำเร็จของเรา

“คุณแม่ส่วนใหญ่จะคาดหวังให้ลูกเรียนเก่ง ๆ คุณแม่คิดว่าทักษะชีวิตที่สําคัญกว่านั้น คือ การปรับตัว สามารถอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข เพราะอนาคตข้างหน้า เวลาเขาเผชิญกับปัญหาอะไรก็ตามเขาจะเอาตัวรอดได้ Quality Kids สอนให้น้องคิดอย่างเป็นระบบและนำไปใช้ได้จริง เห็นได้ชัดจากผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ”

ทันตแพทย์หญิงพีรญา ทั่งทอง (คุณแม่น้องไทม์)
เจ้าของ Dental Time Clinics

“เด็ก ๆ ในวัยนี้ไม่มีอะไรที่ทําให้เขาเรียนรู้ได้ดีไปกว่าการเล่น ทักษะที่เขาได้เรียนรู้ไปในวันนี้มันจะมาเสริมในเวลาที่เขาเรียนหนังสือ ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเด็ก ๆ ทุกคนครับ”

คุณคงกะพัน แสงสุริยะ (คุณพ่อน้องภัทร)
นักแสดง, โปรดักชั่น

“เราพาลูกมาเรียนที่ Quality Kids สัปดาห์นึงแค่ 2 ชั่วโมง แต่ที่ Quality Kids บอกได้เลยว่าลูกเรามีข้อดีอะไร จะต้องพัฒนายังไงและสามารถแก้ข้อเสียได้ คุณคิดว่าโรงเรียนอื่นจะสอนได้ไหมคะ”

คุณชญาพิสุทธิ์ อัตถากร (คุณแม่น้องยูตะ)
ธุรกิจส่วนตัว บริษัท All True Art จำกัด

“Quality Kids ปูพื้นฐานให้น้องมีความมั่นใจ เกิดความภาคภูมิใจในตนเองตั้งแต่เล็ก เพราะคุณครูที่นี่จะกระตุ้นให้น้องคิดและลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านการเล่น ในอนาคตพอโตขึ้นแม่คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้เขามีการพัฒนาไปสู่ด้านอื่น ๆ ต่อไปค่ะ”

คุณศิริวรรณ จิระโพธิรัตน์ (คุณแม่น้องปิ๊ง)
รองเลขาธิการสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย

error: Content is protected !!