Connect With Us!

About Us

Our Philosophy

สร้างทักษะชีวิต ด้วยระบบ A.N.T.
(Advanced Neurological Teaching)

ระบบการสอนที่สามารถกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้นระดับก้าวหน้า พัฒนาทักษะการสื่อสาร
การเรียบเรยีงข้อมูลให้คิดเป็นระบบ การคิดวิเคราะห์ โดยให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเอง
ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ส่งผลให้เด็กเชื่อมโยงความคิดได้รวดเร็วและจดจำได้ดี

ผลลัพธ์จากการเรียนที่ Quality Kids ( 4 concept)

Focus สมาธิดี

จดจ่อกับสิ่งที่ทำ

Cognitive speed คิดไว

มีไหวพริบ คิดเป็นระบบ
แก้ปัญหาได้ดี

Happiness มีความสุข

มองโลกในแง่ดี
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

Self Esteem ศรัทธาในตนเอง

เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
เข้าใจสังคมได้ดี

สารจากผู้ก่อตั้ง

“ผมเชื่อมั่นว่าธรรมชาติของลูกต้องเล่น เล่นอย่างมีเป้าหมาย มีกติกา  แล้วถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการที่จะเล่นกับลูก เชิญมาที่นี่นะครับ เรามีเกมมากกว่า 4000 ชนิด รับรองลูกของคุณจะชอบเรียนที่นี่ เราอยากให้เด็กชอบเรียน ไม่ต้องเครียด ให้ความเครียดหายไปจากชีวิตของลูกก็จะดีนะครับ”
Mr. Matthew Brady (ครูแม็ทท์)
ผู้ก่อตั้ง Quality Kids

สารจากผู้ก่อตั้ง

“ขอฝากนะคะว่าเด็กไทยยังมีโอกาสอีกเยอะค่ะ สอนให้เด็กรู้จักคิดดีกว่าสอนให้จำ
บางครั้งเด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับความจำจะเห็นได้ชัด แต่สอนให้คิดต้องให้เวลา ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนจนเกิดทักษะ  เพราะฉะนั้นในการเรียนแบบทักษะ ต้องมีเวลาต้องเฝ้าดูแล้วก็ทำงานร่วมไปกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญค่ะ”
ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้(ครูแอ๊นท์)
ผู้คิดค้นการสอนด้วยระบบ A.N.T.  (Advanced Neurological Teaching)

Our Mission

    • Quality Kids ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการสอนและการบริการอย่างต่อเนื่อง
    • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ สามารถดึงศักยภาพเด็ก
    • สร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตรการสอนอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันกับโลกอนาคต

Our Vision

Quality Kids มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ สอนให้เด็กเติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า และเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด ด้วยความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ที่อยากพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ระดับโลก

Our History

โรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง Quality kids
Quality Kids เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 โดย ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ผู้เชี่ยวชาญด้านการดึงศักยภาพเด็ก และ Mr. Matthew Brady (ครูแม็ทท์) วิศวกรจากประเทศนิวซีแลนด์
ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเห็นเด็กไทยมีคุณภาพ ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ได้คิดค้นการสอนระบบ A.N.T. (Advanced Neurological Teaching) โดยนําทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษา และพัฒนาการเด็กมาเป็นแกนในการออกแบบหลักสูตร จนได้เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต)
ปัจจุบัน Quality Kids มีนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วมากกว่า 30,000 คน ทั่วประเทศ

The Statistics Are In Your Favor

99%

Qualified Teachers

90%

Students Enrolled

100%

Results

97%

Happy Parents

Our Team

Our Testimonial

If you have any question please get in touch.