Our Philosophy

สร้างทักษะชีวิต ด้วยระบบ A.N.T. (Advanced Neurological Teaching)

สร้างทักษะชีวิต ด้วยระบบ A.N.T.
(Advanced Neurological Teaching)

ระบบการสอนที่สามารถกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้นระดับก้าวหน้า พัฒนาทักษะการสื่อสาร การเรียบเรียงข้อมูลให้คิดเป็นระบบ การคิดวิเคราะห์ โดยให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเอง ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ส่งผลให้เด็กเชื่อมโยงความคิดได้รวดเร็วและจดจำได้ดี

ผลลัพธ์จากการเรียนที่ Quality Kids ( 4 Concept)

ผลลัพธ์จากการเรียนที่ Quality Kids (4 Concept)

Focus สมาธิดี

ความสามารถในการดจ่อ ก่อให้เกิดสมาธิ ส่งผลให้ทำงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cognitive speed คิดไว

สมองที่ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ จะเชื่อมโยง เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์ได้ ส่งผลให้คิดได้หลากหลายและว่องไว

Happiness มีความสุข

การเล่นที่สนุกสนาน ท้าทาย เหมาะกับความสามารถตน ส่งผลให้มีความสุขและสร้างงานที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต

Self Esteem ศรัทธาในตนเอง

ความภาคภูมิใจเกิดจากการทำงานที่สำเร็จ ส่งผลให้กล้าฝ่าฟันอุปสรรคและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของงานได้

Focus สมาธิดี

ความสามารถในการดจ่อ ก่อให้เกิดสมาธิ ส่งผลให้ทำงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cognitive speed คิดไว

สมองที่ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ จะเชื่อมโยง เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์ได้ ส่งผลให้คิดได้หลากหลายและว่องไว

Happiness มีความสุข

การเล่นที่สนุกสนาน ท้าทาย เหมาะกับความสามารถตน ส่งผลให้มีความสุขและสร้างงานที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต

Self Esteem ศรัทธาในตนเอง

ความภาคภูมิใจเกิดจากการทำงานที่สำเร็จ ส่งผลให้กล้าฝ่าฟันอุปสรรคและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของงานได้

สารจากผู้ก่อตั้ง


“ ผมเชื่อมั่นว่าธรรมชาติของลูกต้องเล่น เล่นอย่างมีเป้าหมาย มีกติกา
แล้วถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการที่จะเล่นกับลูก เชิญมาที่นี่นะครับ เรามีเกมมากกว่า 4000 ชนิด

รับรองลูกของคุณจะชอบเรียนที่นี่
เราอยากให้เด็กชอบเรียน ไม่ต้องเครียด ให้ความเครียดหายไปจากชีวิตของลูกก็จะดีนะครับ ”

Mr. Matthew Brady (ครูแม็ทท์)
ผู้ก่อตั้ง Quality Kids


“ ผมเชื่อมั่นว่าธรรมชาติของลูกต้องเล่น
เล่นอย่างมีเป้าหมาย มีกติกา แล้วถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการที่จะเล่นกับลูก เชิญมาที่นี่นะครับ เรามีเกมมากกว่า 4000 ชนิด

รับรองลูกของคุณจะชอบเรียนที่นี่
เราอยากให้เด็กชอบเรียน ไม่ต้องเครียด
ให้ความเครียดหายไปจากชีวิตของลูก
ก็จะดีนะครับ ”

Mr. Matthew Brady (ครูแม็ทท์)
ผู้ก่อตั้ง Quality Kids


“ ขอฝากนะคะว่าเด็กไทยยังมีโอกาสอีกเยอะค่ะ สอนให้เด็กรู้จักคิดดีกว่าสอนให้จำ
บางครั้งเด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับความจำจะเห็นได้ชัด แต่สอนให้คิดต้องให้เวลา ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนจนเกิดทักษะ

เพราะฉะนั้นในการเรียนแบบทักษะ ต้องมีเวลาต้องเฝ้าดูแล้วก็ทำงานร่วมไปกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญค่ะ ”

ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้(ครูแอ๊นท์)
ผู้คิดค้นการสอนด้วยระบบ A.N.T. (Advanced Neurological Teaching)


“ ขอฝากนะคะว่าเด็กไทยยังมีโอกาสอีกเยอะค่ะ
สอนให้เด็กรู้จักคิดดีกว่าสอนให้จำ บางครั้งเด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความจำจะเห็นได้ชัด แต่สอนให้คิดต้องให้เวลา ต้องเปิดโอกาส
ให้เด็กได้ฝึกฝนจนเกิดทักษะ

เพราะฉะนั้นในการเรียนแบบทักษะ ต้องมีเวลาต้องเฝ้าดูแล้วก็
ทำงานร่วมไปกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญค่ะ ”

ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้(ครูแอ๊นท์)
ผู้คิดค้นการสอนด้วยระบบ A.N.T.
(Advanced Neurological Teaching)


“ ขอฝากนะคะว่าเด็กไทยยังมีโอกาสอีกเยอะค่ะ สอนให้เด็กรู้จักคิดดีกว่าสอนให้จำ
บางครั้งเด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับความจำจะเห็นได้ชัด แต่สอนให้คิดต้องให้เวลา ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนจนเกิดทักษะ

เพราะฉะนั้นในการเรียนแบบทักษะ ต้องมีเวลาต้องเฝ้าดูแล้วก็ทำงานร่วมไปกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญค่ะ ”

ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้(ครูแอ๊นท์)
ผู้คิดค้นการสอนด้วยระบบ A.N.T.
(Advanced Neurological Teaching)

Our Mission

  • Quality Kids ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการสอนและการบริการอย่างต่อเนื่อง
  • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ สามารถดึงศักยภาพเด็ก
  • สร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตรการสอนอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันกับโลกอนาคต

Our Vision

Quality Kids มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ สอนให้เด็กเติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า และเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด ด้วยความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ที่อยากพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ระดับโลก

Our History

โรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง Quality kids Quality Kids เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 โดย ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ผู้เชี่ยวชาญด้านการดึงศักยภาพเด็ก และ Mr. Matthew Brady (ครูแม็ทท์) วิศวกรจากประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเห็นเด็กไทยมีคุณภาพ ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ได้คิดค้นการสอนระบบ A.N.T. (Advanced Neurological Teaching) โดยนําทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษา และพัฒนาการเด็กมาเป็นแกนในการออกแบบหลักสูตร จนได้เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต) ปัจจุบัน Quality Kids มีนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วมากกว่า 30,000 คน ทั่วประเทศ
หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
“สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ”
สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี
 26/55 Chanspace Building 3rd Floor Nanglinchi Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok, 10120
 02-286-7367-8
 infromation@qualitykids.net
หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
“สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ”
สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี
 26/55 Chanspace Building 3rd Floor Nanglinchi Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok, 10120
 02-286-7367-8
 infromation@qualitykids.net
หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
“สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ”
สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี
 26/55 Chanspace Building 3rd Floor Nanglinchi Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok, 10120
 02-286-7367-8
 infromation@qualitykids.net
© 2022 © Quality Kids. All rights reserved.