มาร่วมกันพัฒนาและดึงศักยภาพของเด็ก กับแฟรนไชส์ Quality Kids

มาร่วมกันพัฒนา
และดึงศักยภาพของเด็ก
กับแฟรนไชส์ Quality Kids

 • จะดีแค่ไหนที่บุตรหลานและเด็กๆในพื้นที่จังหวัดของคุณ จะมีทักษะสมองที่โดดเด่นและสามารถค้นหาศักยภาพของตัวเองได้ตั้งแต่เด็ก
 • จะดีแค่ไหน ที่บุตรหลานของคุณ จะได้รับความรู้ คู่ความสนุก รู้จัดการสังเกต แยกแยะ เชื่อมโยงลำดับความคิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะสื่อสารที่ดีผ่านการเล่นเกม จากทั่วโลก
 • คุณสมบัติของผู้สนใจร่วมธุรกิจ

 • มีใจรักในการพัฒนาเด็ก
 • รักงานบริการ มีความอดทน
 • มีความพร้อมด้านการลงทุน
 • อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทฯได้
 • The investment budget starts at 370,000 baht.

  Interested in joining franchise business with us Tel. 02-286-7367-8, 088-022-8574
  Interested in joining
  franchise business with us
  Tel. 02-286-7367-8, 088-022-8574

  หากคุณสนใจร่วมเป็นเจ้าของเเฟรนไชส์
  สามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม
  ส่งมาที่  infromation@qualitykids.net

  [wpdm_package id='17298']

  หากคุณสนใจร่วมเป็นเจ้าของ
  เเฟรนไชส์ สามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม ส่งมาที่
  infromation@qualitykids.net

  [wpdm_package id='17298']
  หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
  “สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ”
  สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี
   26/55 Chanspace Building 3rd Floor Nanglinchi Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok, 10120
   02-286-7367-8
   infromation@qualitykids.net
  หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
  “สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ”
  สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี
   26/55 Chanspace Building 3rd Floor Nanglinchi Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok, 10120
   02-286-7367-8
   infromation@qualitykids.net
  หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
  “สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ”
  สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี
   26/55 Chanspace Building 3rd Floor Nanglinchi Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok, 10120
   02-286-7367-8
   infromation@qualitykids.net
  © 2022 © Quality Kids. All rights reserved.